KranioSakral Terapi

 Förändring

Förändring

 

Jag har jobbat med Funktionell Kraniosakral terapi på människa i snart tre år och i mars är jag klar även med utbildningen till Biodynamisk kraniosakral terapeut på häst. Den biodynamiska läran, vilken ger en större kunskap och djupare insikt om vår inneboende hälsa, tar jag självklart, och med stor entusiasm, med mig till humansidan.

 

En film om Kraniosakral Terapi

Kraniosakral terapi är en internationellt erkänd och väl etablerad

behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin.

(Det har varit en vetenskaplig studie sedan 1920-talet, och sedan 1939

har det varit en del av den osteopatiska utbildningen.

På 1970-talet blev det så en egen utbildning).

 

Behandlingen utförs med stor försiktighet och ödmjukhet.

Syftet är här att klientens kropp själv skall hitta impulsen att starta

läkning. Rörligheten ökar i och med att spänningar och blockeringar

i bindväv, muskler och ligament släpper, och på så vis startar

vägen tillbaka till hälsa.

Kroppen fungerar som ett helt system och för att assistera till

bättre hälsa behöver hela systemet behandlas.

Behandlingen fungerar både som förebyggande, behandlande och

rehabiliterande.

Jag använder enbart mina händer och kan

genom att hålla lätt på olika områden på klienten känna och avläsa små

rörelser som åstadkoms av flödescyklarna, och ev vävnadstörningar.

Klienten är fullt påklädd under behandlingen.

Medicinsk forskning visar att Kraniosakral behandling har en

mycket fin effekt på en persons fysiska, mentala och emotionella hälsa.

 

 

Några exempel på vad Kraniosakral behandling kan vara bra för:

Nacke, rygg och höftproblem,

huvudvärk och migrän,

stress och utbrändhet,

sömnbesvär,

whiplash, tinnitus,

magbesvär, kronisk värk,

läs- och skriv- och koncentrationsbesvär och dyslexi